สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 36563 รหัสวิชา ส21101 วิชา พระพุทธศาสนา ม.1
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สมศรี คันดี4510 Feb 2017 17:17:4810 Feb 2017 17:18:370:49
2บุญมี ใจดี11010 Feb 2017 17:05:4910 Feb 2017 17:06:460:57
3บุญมี ใจดี11010 Feb 2017 17:03:5810 Feb 2017 17:05:161:18
4โนบิตะ ฅนเป็นครู7101 Feb 2017 13:37:291 Feb 2017 13:41:574:28
5ด.ญ.เสาวรักษ์ กำศิริพิมาน81020 Jan 2017 12:22:0720 Jan 2017 12:23:241:17
6222 ววว71017 Dec 2016 10:45:0117 Dec 2016 10:46:091:8
7สุรัตนา ฉัตรโพธิ์6108 Dec 2016 10:02:418 Dec 2016 10:05:322:51
8สุรัตนา ฉัตรโพธิ์6108 Dec 2016 09:53:558 Dec 2016 09:57:493:54
9pam nomoKu8102 Dec 2016 22:23:492 Dec 2016 22:26:402:51
10pam nomoKu352 Dec 2016 22:18:252 Dec 2016 22:19:230:58
11ศิวรักษ์ บุญทวี3106 Oct 2016 21:04:426 Oct 2016 21:07:142:32
12ธิดา ไพรพนาพันธ์3105 Oct 2016 14:23:245 Oct 2016 14:26:232:59
13จุรีพร มากทุ่งคา31029 Sep 2016 11:08:5129 Sep 2016 11:09:470:56
14Apitap Apichato101027 Sep 2016 10:12:4127 Sep 2016 10:16:303:49
15อู๋ ทอง5522 Sep 2016 10:15:5822 Sep 2016 10:17:001:2
16ป๋อม แป๋ม81117 Sep 2016 22:37:3217 Sep 2016 22:37:410:9
17aa kk8117 Sep 2016 13:25:317 Sep 2016 13:27:562:25
18นางสาวชฎาพร ยุกลาย7106 Sep 2016 22:45:346 Sep 2016 22:46:140:40
19ปนัดดา บัวละคร9106 Sep 2016 16:38:076 Sep 2016 16:38:360:29
20จอย นามใหม่8104 Sep 2016 05:19:294 Sep 2016 05:20:561:27
21จอย นามใหม่454 Sep 2016 05:17:144 Sep 2016 05:18:321:18
22Pannida Jampanak5103 Sep 2016 13:15:383 Sep 2016 13:18:332:55
23สุ เจริญ8101 Sep 2016 21:12:541 Sep 2016 21:15:032:9
24อุษา แจ้งอาญา51028 Aug 2016 23:41:1828 Aug 2016 23:42:531:35
25อุษา แจ้งอาญา2528 Aug 2016 23:37:5328 Aug 2016 23:40:472:54
26ก ก31026 Aug 2016 19:08:1226 Aug 2016 19:10:232:11
27ก ก41026 Aug 2016 19:02:4926 Aug 2016 19:05:503:1
28รัชนีกรณ์ ธนันท์ไชยสิน81012 Aug 2016 00:16:2112 Aug 2016 00:17:261:5
29จิรภัทร มีอ่อน5114 Aug 2016 19:12:054 Aug 2016 19:13:151:10
30จิรภัทร มีอ่อน6114 Aug 2016 19:08:414 Aug 2016 19:11:473:6
31ปพิชญา สิริพรสมสุข41029 Jul 2016 11:28:0929 Jul 2016 11:30:482:39
32วิจิตรา รอดบุตร81029 Jul 2016 07:02:5729 Jul 2016 07:05:042:7
33ธนาวัฒน์ ภมรพล91127 Jul 2016 12:35:1627 Jul 2016 12:36:030:47
34ธนาวัฒน์ ภมรพล91127 Jul 2016 12:33:1127 Jul 2016 12:34:301:19
3508090 090903525 Jul 2016 23:16:2425 Jul 2016 23:17:301:6
36natthasit moneripho21025 Jul 2016 13:08:4425 Jul 2016 13:10:472:3
37ณัฐฬิการ์ บัวดิษฐ์41019 Jul 2016 14:55:0819 Jul 2016 14:56:291:21
38wis bua71018 Jul 2016 14:57:2818 Jul 2016 15:00:052:37
39ซิกเตอร์ เอที81018 Jul 2016 13:09:0618 Jul 2016 13:10:571:51
40ซิกเตอร์ เอที81018 Jul 2016 13:08:1718 Jul 2016 13:08:480:31
41ซิกเตอร์ เอที61018 Jul 2016 12:58:1818 Jul 2016 13:04:296:11
42ซิกเตอร์ เอที31018 Jul 2016 12:56:4818 Jul 2016 12:57:571:9
43ซิกเตอร์ เอที41018 Jul 2016 12:55:2718 Jul 2016 12:56:341:7
44ซิกเตอร์ เอที61018 Jul 2016 12:53:5718 Jul 2016 12:55:111:14
45อนุชิต แดงเฉย41010 Jul 2016 19:35:0910 Jul 2016 19:35:430:34
46กิตตศักดิ์ สาธุชาติ1510 Jul 2016 13:34:5510 Jul 2016 13:35:551:0
47มลิ สุขวงษ์91010 Jul 2016 09:41:4510 Jul 2016 09:42:521:7
48ด.ญ.วิภาดา สายถนอม7108 Jul 2016 09:31:348 Jul 2016 09:32:501:16
49ด.ญ.ศิโรรัตน์ ประเสริฐลาภ8108 Jul 2016 09:15:518 Jul 2016 09:20:484:57
50พิราอร ทองสงคราม7108 Jul 2016 09:15:518 Jul 2016 09:18:182:27
51สุจิตรา กองวงษา5108 Jul 2016 09:09:418 Jul 2016 09:13:434:2
52วัชราภรณ์ มูลเอก8108 Jul 2016 09:11:108 Jul 2016 09:11:350:25
53ด.ญ.จิราภรณ์ จันคำ1108 Jul 2016 09:04:238 Jul 2016 09:08:594:36
54สุนันทา พันเดช6108 Jul 2016 08:58:288 Jul 2016 09:06:217:53
55ด.ช.กิตติธร จงกระโจง7107 Jul 2016 13:51:107 Jul 2016 13:51:150:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713