สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 36537 การบวกจำนวนเต็ม
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จันทร์เพ็ญ อำภาวงษ์61019 Sep 2017 07:16:5119 Sep 2017 07:18:091:18
2อนุชา อำพนพรรณ81022 Aug 2017 11:51:3822 Aug 2017 11:55:063:28


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713