สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 35615 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มิกกี้ น่ารัก21027 Jul 2017 20:12:1727 Jul 2017 20:15:543:37
2จิราวรรณ แก้วบวร61025 Apr 2017 22:26:1525 Apr 2017 22:30:564:41
3พรไพลิน อุดมฤทธิ์81025 Apr 2017 11:06:2725 Apr 2017 11:08:261:59
4ฉัตรชนก จารุโชติอุดมวิทย์61022 Apr 2017 07:13:5822 Apr 2017 07:15:431:45
5ฉัตรชนก จารุโชติอุดมวิทย์71022 Apr 2017 07:10:0822 Apr 2017 07:13:062:58
6ฉัตรชนก จารุโชติอุดมวิทย์2522 Apr 2017 07:06:3722 Apr 2017 07:09:352:58
7ศศิธร โพธิ์สิงห์4528 Mar 2017 20:56:2728 Mar 2017 20:57:501:23
8ศศิธร โพธิ์สิงห์4528 Mar 2017 20:53:5728 Mar 2017 20:55:081:11
9กานดา เมืองวงษ์41012 Mar 2017 07:22:3712 Mar 2017 07:22:390:2
10กานดา เมืองวงษ์41012 Mar 2017 07:21:4412 Mar 2017 07:21:460:2
11กานดา เมืองวงษ์41012 Mar 2017 07:20:5012 Mar 2017 07:20:520:2
12กานดา เมืองวงษ์41012 Mar 2017 07:19:5512 Mar 2017 07:19:590:4
13กานดา เมืองวงษ์41012 Mar 2017 07:15:1412 Mar 2017 07:18:593:45
14แป้งกิจิมิกุ สวยมากน่ารักฝุดๆ3527 Feb 2017 21:35:5027 Feb 2017 21:37:321:42
15พรรณทิมา สดใส101025 Feb 2017 11:38:5225 Feb 2017 11:40:031:11
16พรรณทิมา สดใส81025 Feb 2017 11:34:0825 Feb 2017 11:36:122:4
17พรรณทิมา สดใส4525 Feb 2017 11:11:2125 Feb 2017 11:33:0221:41
18สุมณฑา แก้วจิตร81025 Feb 2017 11:23:0425 Feb 2017 11:25:011:57
19สุมณฑา แก้วจิตร91025 Feb 2017 11:17:2725 Feb 2017 11:21:534:26
20อมัล อารง1521 Feb 2017 09:08:0321 Feb 2017 09:08:260:23
21ศศิวิมล ฮุยงาม41022 Jan 2017 14:17:1522 Jan 2017 14:26:509:35
22นงลักษณ์ นากุดนอก21028 Dec 2016 12:11:0628 Dec 2016 12:16:495:43
23ไก่ กา2522 Dec 2016 00:44:3622 Dec 2016 00:54:359:59
24สุดารัตน์ สูนหอม358 Dec 2016 12:11:398 Dec 2016 12:13:281:49
25สุดารัตน์ สูนหอม7108 Dec 2016 12:07:198 Dec 2016 12:10:313:12
26สุดารัตน์ สูนหอม7108 Dec 2016 01:22:578 Dec 2016 01:26:293:32
27ก ข2107 Dec 2016 17:19:427 Dec 2016 17:22:192:37
28วรางรัตรน์ ดีคำ6107 Dec 2016 09:59:187 Dec 2016 09:59:370:19
29ธนาพร ธุระกิจ10106 Dec 2016 21:45:506 Dec 2016 21:46:220:32
30ศิริญญา สำรี5106 Dec 2016 19:10:246 Dec 2016 19:10:250:1
31ศิริญญา สำรี5106 Dec 2016 19:09:486 Dec 2016 19:09:490:1
32ศิริญญา สำรี5106 Dec 2016 19:09:086 Dec 2016 19:09:100:2
33ศิริญญา สำรี5106 Dec 2016 19:07:106 Dec 2016 19:07:490:39
34ศิริญญา สำรี5106 Dec 2016 19:04:176 Dec 2016 19:05:581:41
35สุทินา มากับ256 Dec 2016 09:08:496 Dec 2016 09:15:577:8
36ธัญญรัตน์ พลเยี่ยม91026 Nov 2016 10:24:3026 Nov 2016 10:26:051:35
37ธัญญรัตน์ พลเยี่ยม61026 Nov 2016 10:22:2626 Nov 2016 10:23:160:50
38ธนาพร ธุระกิจ61013 Nov 2016 15:10:1413 Nov 2016 15:14:103:56
39ธนาพร ธุระกิจ2513 Nov 2016 15:07:0113 Nov 2016 15:09:422:41
40ศิริญญา สำรี101013 Nov 2016 13:11:3813 Nov 2016 13:15:003:22
41พรลพชร สารศรี2103 Oct 2016 22:12:183 Oct 2016 22:12:470:29
42พรลพชร สารศรี1103 Oct 2016 22:10:493 Oct 2016 22:12:081:19
43พรลพชร สารศรี1103 Oct 2016 22:10:193 Oct 2016 22:10:300:11
44Chophaka Sukarin7103 Oct 2016 19:46:483 Oct 2016 19:49:513:3
45นานา ตาดี252 Oct 2016 12:50:212 Oct 2016 12:51:341:13
46นานา ตาดี352 Oct 2016 12:48:322 Oct 2016 12:50:021:30
47นานา ตาดี7102 Oct 2016 12:43:432 Oct 2016 12:47:323:49
48mam najar51016 Jul 2016 12:27:2416 Jul 2016 12:31:594:35


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713