สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 35615 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.6667 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชยุตพงศ์ ดีน81010 Jul 2018 09:31:5710 Jul 2018 09:34:202:23
2ชยุตพงศ์ ดีน5510 Jul 2018 09:30:4210 Jul 2018 09:31:471:5
3Ge bqude bqude61019 May 2018 08:11:3519 May 2018 08:16:445:9
4ปอน ปอน6103 May 2018 01:22:203 May 2018 01:24:542:34
5ชัญญานุช นุชปาน5529 Apr 2018 23:14:3229 Apr 2018 23:16:031:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713