สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34847 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิรภพ กันทมาลา91019 Jul 2017 20:12:1119 Jul 2017 20:29:1117:0
2สิรภพ กันทมาลา91019 Jul 2017 19:44:2019 Jul 2017 19:45:461:26
3แชมป์ มีสกุล81030 Nov 2016 11:26:5830 Nov 2016 11:27:330:35
4แชมป์ มีสกุล81030 Nov 2016 11:20:3130 Nov 2016 11:24:464:15
5ก้อย ก้อย81013 Nov 2016 09:42:0313 Nov 2016 09:43:451:42
6วราพงษ์ สวัสดิ์ธรรม6108 Nov 2016 18:45:378 Nov 2016 18:48:543:17
7ธารา วายุ81030 Aug 2016 01:36:3330 Aug 2016 01:37:320:59
8ธารา วายุ81030 Aug 2016 01:31:4730 Aug 2016 01:35:013:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713