สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34478 เคมี ม.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วรัญญา ภูสีน้ำ31030 Jan 2018 18:27:0130 Jan 2018 18:30:263:25
2น้ำ น้ำ11021 Jan 2018 15:20:4621 Jan 2018 15:22:331:47
3นภาพร พรมจัน1106 Jan 2018 12:10:176 Jan 2018 12:11:501:33
4น้ำ น้ำ3102 Jan 2018 21:18:522 Jan 2018 21:21:032:11
5ธนินทร พลราชม81022 Dec 2017 23:45:0622 Dec 2017 23:48:333:27
6ธนินทร พลราชม31022 Dec 2017 23:42:5122 Dec 2017 23:44:451:54
7ลำใย เงาะ41021 Dec 2017 16:06:3321 Dec 2017 16:06:580:25
8ลำใย เงาะ41021 Dec 2017 16:05:4221 Dec 2017 16:06:300:48
9ลำใย เงาะ21021 Dec 2017 16:05:0521 Dec 2017 16:05:390:34
10ลำใย เงาะ31021 Dec 2017 16:04:2021 Dec 2017 16:05:020:42
11ลำใย เงาะ41021 Dec 2017 16:01:5021 Dec 2017 16:03:592:9
12นภาพร เสียงสระ2528 Nov 2017 19:11:2228 Nov 2017 19:12:160:54
13นารินทร์ วงศ์สุวรรณ์21019 Nov 2017 14:04:3319 Nov 2017 14:07:192:46
141 21530 Oct 2017 15:52:3330 Oct 2017 15:53:310:58
15ภาณุวัฒน์ ไตรยวงศ์41026 Oct 2017 19:22:2826 Oct 2017 19:25:152:47
16รัตน์ ทวีทรัพย์31029 Sep 2017 05:21:0929 Sep 2017 05:25:023:53
17สาดา สุหลง31025 Sep 2017 20:45:2925 Sep 2017 20:49:324:3
18แพรว นภา31024 Sep 2017 12:21:4324 Sep 2017 12:23:432:0
19สายธาร วิสาห์สุข41013 Sep 2017 14:14:5113 Sep 2017 14:15:270:36
20พ พ31010 Sep 2017 17:57:0110 Sep 2017 18:02:215:20
21อภิชาติ โชตเนตร4526 Aug 2017 21:19:5926 Aug 2017 21:20:591:0
22อภิชาติ โชตเนตร0526 Aug 2017 21:18:0526 Aug 2017 21:19:491:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713