สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34478 เคมี ม.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สายธาร วิสาห์สุข41013 Sep 2017 14:14:5113 Sep 2017 14:15:270:36
2พ พ31010 Sep 2017 17:57:0110 Sep 2017 18:02:215:20
3อภิชาติ โชตเนตร4526 Aug 2017 21:19:5926 Aug 2017 21:20:591:0
4อภิชาติ โชตเนตร0526 Aug 2017 21:18:0526 Aug 2017 21:19:491:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713