สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34478 เคมี ม.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นารินทร์ วงศ์สุวรรณ์21019 Nov 2017 14:04:3319 Nov 2017 14:07:192:46
21 21530 Oct 2017 15:52:3330 Oct 2017 15:53:310:58
3ภาณุวัฒน์ ไตรยวงศ์41026 Oct 2017 19:22:2826 Oct 2017 19:25:152:47
4รัตน์ ทวีทรัพย์31029 Sep 2017 05:21:0929 Sep 2017 05:25:023:53
5สาดา สุหลง31025 Sep 2017 20:45:2925 Sep 2017 20:49:324:3
6แพรว นภา31024 Sep 2017 12:21:4324 Sep 2017 12:23:432:0
7สายธาร วิสาห์สุข41013 Sep 2017 14:14:5113 Sep 2017 14:15:270:36
8พ พ31010 Sep 2017 17:57:0110 Sep 2017 18:02:215:20
9อภิชาติ โชตเนตร4526 Aug 2017 21:19:5926 Aug 2017 21:20:591:0
10อภิชาติ โชตเนตร0526 Aug 2017 21:18:0526 Aug 2017 21:19:491:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713