สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34258 แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นันทกรา คำไรวง2103 Mar 2017 14:39:473 Mar 2017 14:40:170:30
2นันทกรา คำไรวง2103 Mar 2017 14:37:043 Mar 2017 14:38:091:5
31 10113 Jan 2017 00:03:2613 Jan 2017 00:04:070:41


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713