สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 33415 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1บีบี สุดารัตน์3102 Nov 2016 14:35:132 Nov 2016 14:40:145:1
2ชัญญา ไชยรัตน์2104 Jun 2016 20:22:174 Jun 2016 20:22:420:25


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713