สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 33114 บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1qwqw ฟกหดฟหกด31024 Feb 2018 15:38:4824 Feb 2018 15:39:040:16
2ก ำ01015 Dec 2017 12:40:0715 Dec 2017 12:41:211:14
3 นายสำรวย น้อยบุญมา8106 Nov 2017 10:52:596 Nov 2017 10:53:470:48
4นาย บัวลี มหาไชย7103 Nov 2017 10:22:163 Nov 2017 10:29:277:11
5นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ81031 Oct 2017 13:35:4431 Oct 2017 13:38:202:36
6นาย พันธการต์ วิมานนท์91031 Oct 2017 13:22:1231 Oct 2017 13:25:363:24
7นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม91031 Oct 2017 13:02:3731 Oct 2017 13:06:404:3
8นางสาว พรประพา ใจพล81031 Oct 2017 11:35:0331 Oct 2017 11:39:194:16
9นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:44:5212 Jul 2017 13:48:103:18
10นาย สนอง จันดา61012 Jul 2017 11:09:3512 Jul 2017 11:11:281:53
11นาย วัชระ ผิวพรรณ71012 Jul 2017 10:47:5512 Jul 2017 10:49:401:45


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713