สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 32927 การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุวรรณี ซื่อเสมอ31019 Sep 2017 22:10:4219 Sep 2017 22:11:431:1
2พัชรี ศรีศักดิ์9105 Jul 2017 15:29:545 Jul 2017 15:31:291:35
3วัชราภรณ์ เถรกระโทก5515 May 2017 19:29:3415 May 2017 19:30:541:20
4จุฬา วงศ์21019 Feb 2017 11:12:0119 Feb 2017 11:12:320:31
5จุฬา วงศ์21019 Feb 2017 11:10:0119 Feb 2017 11:10:560:55
6ธันย์ชนก จันบุน41010 Jan 2017 20:12:3310 Jan 2017 20:13:391:6
7สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:57:3721 Nov 2016 20:58:050:28
8สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:55:2921 Nov 2016 20:56:090:40
9สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:52:1421 Nov 2016 20:53:401:26
10สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:48:5721 Nov 2016 20:50:491:52
11พูด เพราะ91023 Oct 2016 00:56:5723 Oct 2016 00:57:220:25
12พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:56:1923 Oct 2016 00:56:540:35
13พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:55:4123 Oct 2016 00:56:160:35
14พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:54:4723 Oct 2016 00:55:380:51
15พูด เพราะ91023 Oct 2016 00:54:2423 Oct 2016 00:54:430:19
16พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:53:5323 Oct 2016 00:54:210:28
17พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:53:3423 Oct 2016 00:53:500:16
18พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:53:0023 Oct 2016 00:53:310:31
19พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:51:4823 Oct 2016 00:52:551:7
20พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:51:3023 Oct 2016 00:51:450:15
21พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:51:1523 Oct 2016 00:51:270:12
22พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:51:0423 Oct 2016 00:51:120:8
23พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:50:2423 Oct 2016 00:51:010:37
24พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:49:5723 Oct 2016 00:50:190:22
25พูด เพราะ51023 Oct 2016 00:49:0923 Oct 2016 00:49:470:38
26พูด เพราะ51023 Oct 2016 00:47:4123 Oct 2016 00:48:441:3
27นางสาวอนุสรา สบายกาย21018 Sep 2016 23:35:1118 Sep 2016 23:36:561:45
28เททา ครา1101 Sep 2016 11:53:321 Sep 2016 11:54:240:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713