สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 32927 การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วัชราภรณ์ เถรกระโทก5515 May 2017 19:29:3415 May 2017 19:30:541:20
2จุฬา วงศ์21019 Feb 2017 11:12:0119 Feb 2017 11:12:320:31
3จุฬา วงศ์21019 Feb 2017 11:10:0119 Feb 2017 11:10:560:55
4ธันย์ชนก จันบุน41010 Jan 2017 20:12:3310 Jan 2017 20:13:391:6
5สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:57:3721 Nov 2016 20:58:050:28
6สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:55:2921 Nov 2016 20:56:090:40
7สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:52:1421 Nov 2016 20:53:401:26
8สุวรรณา ทองมาก21021 Nov 2016 20:48:5721 Nov 2016 20:50:491:52
9พูด เพราะ91023 Oct 2016 00:56:5723 Oct 2016 00:57:220:25
10พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:56:1923 Oct 2016 00:56:540:35
11พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:55:4123 Oct 2016 00:56:160:35
12พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:54:4723 Oct 2016 00:55:380:51
13พูด เพราะ91023 Oct 2016 00:54:2423 Oct 2016 00:54:430:19
14พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:53:5323 Oct 2016 00:54:210:28
15พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:53:3423 Oct 2016 00:53:500:16
16พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:53:0023 Oct 2016 00:53:310:31
17พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:51:4823 Oct 2016 00:52:551:7
18พูด เพราะ81023 Oct 2016 00:51:3023 Oct 2016 00:51:450:15
19พูด เพราะ71023 Oct 2016 00:51:1523 Oct 2016 00:51:270:12
20พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:51:0423 Oct 2016 00:51:120:8
21พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:50:2423 Oct 2016 00:51:010:37
22พูด เพราะ61023 Oct 2016 00:49:5723 Oct 2016 00:50:190:22
23พูด เพราะ51023 Oct 2016 00:49:0923 Oct 2016 00:49:470:38
24พูด เพราะ51023 Oct 2016 00:47:4123 Oct 2016 00:48:441:3
25นางสาวอนุสรา สบายกาย21018 Sep 2016 23:35:1118 Sep 2016 23:36:561:45
26เททา ครา1101 Sep 2016 11:53:321 Sep 2016 11:54:240:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713