สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 31499 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วสิตา สุคัมภีรานนท์21019 Sep 2017 18:29:3019 Sep 2017 18:30:200:50
2ศิริขวัญ สรสิทธิ์31016 Aug 2017 00:08:3416 Aug 2017 00:11:503:16
3สุรีพร ทำนักสุข251 Aug 2017 19:05:291 Aug 2017 19:08:182:49
4รุ่งทิวา พงษ์41018 Mar 2017 16:01:0718 Mar 2017 16:01:550:48
5นารี อุตะมะ51018 Mar 2017 15:22:4418 Mar 2017 15:22:460:2
6นารี อุตะมะ51018 Mar 2017 15:21:3718 Mar 2017 15:21:380:1
7นารี อุตะมะ51018 Mar 2017 15:20:1218 Mar 2017 15:20:320:20
8นารี อุตะมะ11018 Mar 2017 15:18:3418 Mar 2017 15:18:350:1
9นารี อุตะมะ11018 Mar 2017 15:17:3018 Mar 2017 15:17:320:2
10นารี อุตะมะ11018 Mar 2017 15:12:5018 Mar 2017 15:15:252:35
11นส.พัชราภรณ์ บุญนำ2105 Feb 2017 10:25:075 Feb 2017 10:25:260:19
12นส.พัชราภรณ์ บุญนำ1105 Feb 2017 10:23:065 Feb 2017 10:23:240:18
13นส.พัชราภรณ์ บุญนำ1105 Feb 2017 10:21:075 Feb 2017 10:22:040:57
14นารี รักไทย51028 Dec 2016 19:52:4428 Dec 2016 19:53:310:47
15วรรณนิษา จันตรง457 Dec 2016 17:44:057 Dec 2016 17:44:490:44
16วรรณนิษา จันตรง5107 Dec 2016 17:35:097 Dec 2016 17:36:391:30
17นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง10106 Dec 2016 21:27:566 Dec 2016 21:28:340:38
18นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง10106 Dec 2016 21:25:496 Dec 2016 21:26:260:37
19นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง10106 Dec 2016 21:18:096 Dec 2016 21:19:231:14
20นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง556 Dec 2016 21:16:066 Dec 2016 21:16:380:32
21นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง456 Dec 2016 21:14:296 Dec 2016 21:15:040:35
22นางสาวกัญญาวีร์ อินเป็ง456 Dec 2016 21:10:106 Dec 2016 21:13:133:3
23ณัฐวิภา มากมาย256 Dec 2016 15:17:226 Dec 2016 15:17:500:28
24fff fff11023 Sep 2016 18:16:0623 Sep 2016 18:16:070:1
25fff fff11023 Sep 2016 18:13:5523 Sep 2016 18:14:581:3
26พิชญา พรหมสกุล3105 Aug 2016 15:19:105 Aug 2016 15:20:331:23
27่ย ้าบุ21019 Jul 2016 13:56:0319 Jul 2016 13:56:150:12
28กุสุมา ชัยศรี155 Jul 2016 16:32:085 Jul 2016 16:33:091:1
29กุสุมา ชัยศรี255 Jul 2016 16:31:215 Jul 2016 16:32:020:41
30กุสุมา ชัยศรี155 Jul 2016 16:30:045 Jul 2016 16:30:490:45
31รัชนก ไชยกูล51027 Jun 2016 21:29:0527 Jun 2016 21:29:150:10
32รัชนก ไชยกูล41027 Jun 2016 21:28:4127 Jun 2016 21:29:010:20
33รัชนก ไชยกูล51027 Jun 2016 21:28:3427 Jun 2016 21:28:380:4
34รัชนก ไชยกูล41027 Jun 2016 21:28:2627 Jun 2016 21:28:310:5
35รัชนก ไชยกูล41027 Jun 2016 21:28:1627 Jun 2016 21:28:220:6
36รัชนก ไชยกูล41027 Jun 2016 21:27:4327 Jun 2016 21:28:030:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713