สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 29975 o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1thanacha intarapaikul31028 Feb 2016 04:24:2728 Feb 2016 04:27:002:33
2รติมา วงศ์ชัย41027 Feb 2016 18:14:5427 Feb 2016 18:18:493:55
3สิริวรรณ กลิ่นขจรวงศ์31026 Feb 2016 23:16:3926 Feb 2016 23:21:545:15
4ger za51020 Feb 2016 21:24:4820 Feb 2016 21:25:050:17
5ศิวกร รินสินจ้อย71020 Feb 2016 20:15:4320 Feb 2016 20:17:321:49
6ศิวกร รินสินจ้อย31020 Feb 2016 20:10:1520 Feb 2016 20:14:464:31
7ณัฐวรา พรหมศักดิ์31020 Feb 2016 20:12:4020 Feb 2016 20:14:041:24
8สิริวรินทร์ บุญอ่อน81020 Feb 2016 10:56:3520 Feb 2016 10:57:060:31
9สิริวรินทร์ บุญอ่อน21020 Feb 2016 10:54:4620 Feb 2016 10:56:061:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713