สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 29735 O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิรุจ เวชราช7103 Mar 2016 10:06:253 Mar 2016 10:10:574:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713