สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 29416 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เจ มาร21019 Sep 2017 23:10:3019 Sep 2017 23:11:050:35
2เจ มาร11019 Sep 2017 23:07:4819 Sep 2017 23:08:440:56
3เจ มาร01019 Sep 2017 23:04:4119 Sep 2017 23:06:021:21
4นาเดีย สิเดะ2519 Sep 2017 18:21:0819 Sep 2017 18:21:270:19
5ชญาดา โพธิ์ประสิทธิ์31013 Aug 2017 19:49:1613 Aug 2017 19:52:002:44
6หสสหยำยำ หานหยำบ2529 Mar 2017 00:32:1829 Mar 2017 00:32:190:1
7หสสหยำยำ หานหยำบ2529 Mar 2017 00:29:5729 Mar 2017 00:31:411:44
8นน นานน71025 Jan 2017 13:27:5725 Jan 2017 13:28:390:42
9มณฑล แสงภู่81011 Jan 2017 02:21:4011 Jan 2017 02:23:522:12
10เอเซีย เหตเกต41019 Dec 2016 15:36:1519 Dec 2016 15:42:145:59
11เอเซีย เหตเกต41019 Dec 2016 15:23:4319 Dec 2016 15:32:188:35
12เปมิกา ลีธนวัฒน์3107 Dec 2016 18:17:267 Dec 2016 18:21:083:42
13เปมิกา ลีธนวัฒน์3107 Dec 2016 18:13:317 Dec 2016 18:14:411:10
14กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 14:06:243 Dec 2016 14:06:250:1
15กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 14:05:493 Dec 2016 14:05:490:0
16กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 14:05:123 Dec 2016 14:05:140:2
17กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 14:04:393 Dec 2016 14:04:400:1
18กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 14:04:053 Dec 2016 14:04:060:1
19กนกลักษณ์ จงคอยกลาง4103 Dec 2016 13:58:493 Dec 2016 14:03:324:43
20Kemisara Sirichat31026 Oct 2016 11:36:5626 Oct 2016 11:37:561:0
21Kemisara Sirichat61026 Oct 2016 11:33:3126 Oct 2016 11:36:323:1
22บีบี สีดี054 Sep 2016 23:22:024 Sep 2016 23:24:342:32
23อำพา คงสมบัติ2104 Sep 2016 20:02:494 Sep 2016 20:05:132:24
24นพรัตน์ ชะรัตน์4101 Sep 2016 17:03:031 Sep 2016 17:03:040:1
25นพรัตน์ ชะรัตน์4101 Sep 2016 17:02:291 Sep 2016 17:02:300:1
26นพรัตน์ ชะรัตน์4101 Sep 2016 17:01:551 Sep 2016 17:01:560:1
27นพรัตน์ ชะรัตน์4101 Sep 2016 16:56:411 Sep 2016 17:01:204:39
28v v41028 Aug 2016 11:02:1128 Aug 2016 11:02:420:31
29v v41028 Aug 2016 10:57:5028 Aug 2016 11:00:472:57
30wwweaput hgsdah31019 Jul 2016 09:56:3019 Jul 2016 09:56:440:14
31wwweaput hgsdah41019 Jul 2016 09:56:2119 Jul 2016 09:56:260:5
32wwweaput hgsdah31019 Jul 2016 09:55:4719 Jul 2016 09:56:170:30
33wwweaput hgsdah31019 Jul 2016 09:49:2219 Jul 2016 09:55:376:15
34ou hoi31011 Jul 2016 19:22:4111 Jul 2016 19:24:261:45
35ou hoi31011 Jul 2016 19:19:3311 Jul 2016 19:22:122:39
36นางสาวสิริยากร หนองนงค์3109 Jun 2016 17:44:159 Jun 2016 17:50:246:9
37อนงค์ศรี อาจสมบุญ3101 Jun 2016 07:42:541 Jun 2016 07:46:513:57
38ดี ใจ4107 May 2016 10:21:177 May 2016 10:22:421:25
39ดี ใจ6107 May 2016 10:17:437 May 2016 10:21:023:19
40Jio Mo7104 May 2016 15:43:264 May 2016 15:44:110:45
41Jio Mo5104 May 2016 15:42:074 May 2016 15:43:161:9
42Jio Mo7104 May 2016 15:40:254 May 2016 15:40:590:34
43Jio Mo7104 May 2016 15:39:544 May 2016 15:40:150:21
44Jio Mo7104 May 2016 15:39:164 May 2016 15:39:450:29
45Jio Mo5104 May 2016 15:37:514 May 2016 15:38:561:5
46Jio Mo7104 May 2016 15:33:344 May 2016 15:37:333:59
47สุรัชนี ตรีภพ4103 May 2016 02:52:543 May 2016 02:57:254:31
48นารี แซ่ซง3102 May 2016 21:58:462 May 2016 21:59:420:56
49ศศมน ค้าขึ้น31028 Apr 2016 13:00:3428 Apr 2016 13:01:230:49
50สุรัจจนา ไม้เกตุ51028 Apr 2016 12:52:5428 Apr 2016 12:55:482:54
51พัชรี ผลไม้71027 Apr 2016 16:33:5227 Apr 2016 16:34:360:44
52จิราพร แช่มฉิมพลี4107 Apr 2016 16:33:007 Apr 2016 16:36:353:35
53จจ ข51029 Mar 2016 18:51:2729 Mar 2016 18:53:492:22
54เกวลิน ฟูกัน41027 Mar 2016 13:12:3627 Mar 2016 13:16:464:10
55สมชาย ตั้งศรีสุข51019 Mar 2016 14:56:5819 Mar 2016 15:00:313:33
56นางสาวจริงใจ จันทร์เจ้า31016 Mar 2016 14:05:1116 Mar 2016 14:05:250:14
57นางสาวจริงใจ จันทร์เจ้า31016 Mar 2016 14:03:2416 Mar 2016 14:04:411:17
58ปฏิวัติ ตรีกุล5107 Mar 2016 23:45:507 Mar 2016 23:52:076:17
59ฐิตาภา สอนสมนึก5101 Mar 2016 17:11:511 Mar 2016 17:14:282:37
60ฐิตาภา สอนสมนึก5101 Mar 2016 17:11:271 Mar 2016 17:11:410:14
61ฐิตาภา สอนสมนึก5101 Mar 2016 17:06:541 Mar 2016 17:11:174:23
62ศุภณัฐ สุวรรณอำภา61027 Feb 2016 20:20:2227 Feb 2016 20:21:010:39
63ศุภณัฐ สุวรรณอำภา41027 Feb 2016 20:17:4627 Feb 2016 20:19:231:37
64ศุภณัฐ สุวรรณอำภา51027 Feb 2016 20:16:5627 Feb 2016 20:17:320:36
65พนิตนันท์ กุลมัย51027 Feb 2016 15:31:0527 Feb 2016 15:32:181:13
66ยบกะ มารีโน่11026 Feb 2016 20:26:0526 Feb 2016 20:26:170:12
67กิติยา ประเสริฐฤทธิ์21026 Feb 2016 18:03:4726 Feb 2016 18:08:104:23
68น.ส จันทกานต์ ขันทะสีมา51026 Feb 2016 15:36:4126 Feb 2016 15:41:545:13
69อารียา บุญหนา41025 Feb 2016 20:48:5025 Feb 2016 20:53:575:7
70สมทราย มากอ้ะ01025 Feb 2016 16:17:2025 Feb 2016 16:18:090:49
71สุภาวรรณ สุวรรณ์ศรี41025 Feb 2016 15:58:0725 Feb 2016 15:58:310:24


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713