สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 29329 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1แ ะ41019 Feb 2017 18:08:0119 Feb 2017 18:11:363:35
2111 22261028 Feb 2016 17:10:4128 Feb 2016 17:11:290:48
3111 22261028 Feb 2016 16:52:0528 Feb 2016 16:53:441:39
4111 22261027 Feb 2016 23:23:3627 Feb 2016 23:25:271:51
5111 22251027 Feb 2016 23:20:3727 Feb 2016 23:23:252:48
6รัตนาวลี ใจจันทร์51027 Feb 2016 19:47:5627 Feb 2016 19:50:422:46
7สุนิตา ปานวงศ์81027 Feb 2016 08:25:2427 Feb 2016 08:27:161:52
8สุนิตา ปานวงศ์71027 Feb 2016 07:46:3827 Feb 2016 07:50:213:43


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713