สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 28887 O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จินตนา แซ่ย่าง1527 Jan 2018 23:13:0127 Jan 2018 23:15:442:43
2จินตนา แซ่ย่าง1527 Jan 2018 23:11:0427 Jan 2018 23:12:561:52
3จินตนา แซ่ย่าง2527 Jan 2018 23:09:0927 Jan 2018 23:10:561:47
4จินตนา แซ่ย่าง0527 Jan 2018 23:04:0227 Jan 2018 23:09:014:59
5พิมพกานต์ บุญวัน2526 Jan 2018 17:50:1026 Jan 2018 17:51:361:26
6ห ด41023 Jan 2018 20:30:4823 Jan 2018 20:31:110:23
7เดือนเพ็ญ สังขโห61021 Dec 2017 16:50:0621 Dec 2017 16:53:333:27
8y5w5e req81029 Oct 2017 19:35:0429 Oct 2017 19:36:541:50
9ำพฟะืๆ wet451029 Oct 2017 19:29:2229 Oct 2017 19:30:461:24
10ศิริพร สินพรม21020 Oct 2017 21:39:1820 Oct 2017 21:43:464:28
11นาเดีย สิเดะ1519 Sep 2017 18:11:1919 Sep 2017 18:12:030:44
12จีราภรณ์ กาทอง41027 Aug 2017 18:25:1327 Aug 2017 18:28:092:56
13ธนัญญา คนชม0109 Jun 2017 12:02:109 Jun 2017 12:03:070:57
14ธนัญญา คนชม2109 Jun 2017 12:00:199 Jun 2017 12:00:200:1
15ธนัญญา คนชม2109 Jun 2017 11:57:479 Jun 2017 11:59:241:37
16สุทาธินี พงษ์ไทย2517 May 2017 01:25:2917 May 2017 01:25:570:28
17สุทาธินี พงษ์ไทย0517 May 2017 01:23:4417 May 2017 01:24:400:56
18สุทาธินี พงษ์ไทย0517 May 2017 01:21:2717 May 2017 01:22:341:7
19ยุ้ย ยุ้ย21017 Mar 2017 09:45:2917 Mar 2017 09:53:498:20
20นลพรรณ แก้วจันทร์2103 Feb 2017 17:13:533 Feb 2017 17:13:540:1
21นลพรรณ แก้วจันทร์2103 Feb 2017 17:13:233 Feb 2017 17:13:240:1
22นลพรรณ แก้วจันทร์2103 Feb 2017 17:04:083 Feb 2017 17:12:518:43
23ลภัส งามเชวง3102 Feb 2017 19:29:042 Feb 2017 19:30:521:48
24พรนลิน แก้วพ่วง7101 Feb 2017 12:07:531 Feb 2017 12:14:537:0
25ดช.โชคชัย แซ่โซ้ง61029 Jan 2017 09:41:3429 Jan 2017 09:42:300:56
26กนกวรรณ มีภู่21027 Jan 2017 16:31:4327 Jan 2017 16:31:440:1
27กนกวรรณ มีภู่21027 Jan 2017 16:31:1827 Jan 2017 16:31:190:1
28กนกวรรณ มีภู่21027 Jan 2017 16:30:5227 Jan 2017 16:30:530:1
29กนกวรรณ มีภู่21027 Jan 2017 16:30:2727 Jan 2017 16:30:280:1
30กนกวรรณ มีภู่21027 Jan 2017 16:29:0227 Jan 2017 16:30:021:0
31นริศรา คล้อยโท้61013 Jan 2017 07:23:4313 Jan 2017 07:25:251:42
32นริศรา คล้อยโท้61013 Jan 2017 07:17:5713 Jan 2017 07:22:514:54
33สิริวัฒนา เชื้อชู3512 Jan 2017 21:00:4712 Jan 2017 21:02:111:24
34สิริวัฒนา เชื้อชู2512 Jan 2017 20:58:0312 Jan 2017 21:00:312:28
35ประภัสสร ผ่องสุข1511 Nov 2016 17:23:3111 Nov 2016 17:26:242:53
36สุดารัตน์ บัวบาน555 Nov 2016 09:19:395 Nov 2016 09:19:550:16
37สุดารัตน์ บัวบาน355 Nov 2016 09:19:125 Nov 2016 09:19:280:16
38สุดารัตน์ บัวบาน455 Nov 2016 09:18:475 Nov 2016 09:19:040:17
39สุดารัตน์ บัวบาน455 Nov 2016 09:18:125 Nov 2016 09:18:360:24
40สุดารัตน์ บัวบาน355 Nov 2016 09:17:475 Nov 2016 09:18:030:16
41สุดารัตน์ บัวบาน355 Nov 2016 09:17:185 Nov 2016 09:17:370:19
42สุดารัตน์ บัวบาน355 Nov 2016 09:16:345 Nov 2016 09:17:060:32
43สุดารัตน์ บัวบาน6105 Nov 2016 09:15:215 Nov 2016 09:15:520:31
44สุดารัตน์ บัวบาน7105 Nov 2016 09:14:215 Nov 2016 09:15:010:40
45สุดารัตน์ บัวบาน6105 Nov 2016 09:14:105 Nov 2016 09:14:100:0
46สุดารัตน์ บัวบาน6105 Nov 2016 09:12:575 Nov 2016 09:13:591:2
47สุดารัตน์ บัวบาน4105 Nov 2016 09:11:135 Nov 2016 09:12:181:5
48สุดารัตน์ บัวบาน7105 Nov 2016 09:10:235 Nov 2016 09:11:010:38
49สุดารัตน์ บัวบาน7105 Nov 2016 09:08:495 Nov 2016 09:09:531:4
50สุดารัตน์ บัวบาน4105 Nov 2016 09:07:065 Nov 2016 09:08:061:0
51สุดารัตน์ บัวบาน6105 Nov 2016 09:06:035 Nov 2016 09:06:550:52
52นรีกานต์ อินทำ11019 Jun 2016 08:16:1419 Jun 2016 08:16:280:14
53จินตนา ไพรัตน์11028 Apr 2016 16:16:5828 Apr 2016 16:42:1725:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713