สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 28832 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อธิชา อาสางาน81020 Sep 2017 21:31:2720 Sep 2017 21:34:102:43
2อธิชา อาสางาน61020 Sep 2017 21:28:5720 Sep 2017 21:31:042:7
3ปวีณา เขียวดี8104 Aug 2017 13:34:374 Aug 2017 13:37:172:40
4ประมวล เขตสมุทรแนวสวัสดิ์17204 Feb 2017 20:51:574 Feb 2017 20:56:104:13
5ประมวล เขตสมุทรแนวสวัสดิ์17204 Feb 2017 20:45:234 Feb 2017 20:51:406:17


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713