สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 28644 เรื่อง ทศนิยม ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กัญจิรา สิทธิสมบรุ3528 Sep 2017 18:53:2728 Sep 2017 18:54:331:6
2กัญจิรา สิทธิสมบรุ2528 Sep 2017 18:52:4428 Sep 2017 18:53:060:22
3เตา บุรีรัมย์81025 Jul 2017 12:16:3425 Jul 2017 12:21:475:13
4รจลิน มีสง่า01021 Jan 2017 20:10:0521 Jan 2017 20:10:410:36
5ศิริรัตน์ จันททอง51012 Oct 2016 21:21:1712 Oct 2016 21:22:591:42
6ฐิตารีย์ บุญเพ็ง21024 Feb 2016 18:14:5824 Feb 2016 18:15:420:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713