สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 28164 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1poom my7101 Jul 2015 21:49:411 Jul 2015 21:49:440:3
2poom my7101 Jul 2015 21:44:091 Jul 2015 21:48:514:42
3poom my4101 Jul 2015 21:43:171 Jul 2015 21:43:200:3
4poom my4101 Jul 2015 21:41:331 Jul 2015 21:42:180:45
5poom my3101 Jul 2015 21:37:391 Jul 2015 21:37:510:12
6นางสาวสุพรรษา อินพรม81030 Jun 2015 15:31:4130 Jun 2015 15:32:501:9
7นางสาวสุพรรษา อินพรม91030 Jun 2015 15:30:4130 Jun 2015 15:31:280:47


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713