สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 27572 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1. .101024 Jul 2016 20:18:0524 Jul 2016 20:19:401:35
2Sweet Eiei61024 Jul 2016 20:13:1024 Jul 2016 20:17:574:47
3เสาวภา บานศรี101024 Jul 2016 20:04:3524 Jul 2016 20:05:220:47
4เสาวภา บานศรี81024 Jul 2016 20:03:4724 Jul 2016 20:04:230:36
5เสาวภา บานศรี91024 Jul 2016 20:00:3124 Jul 2016 20:03:092:38
6เสาวภา บานศรี5524 Jul 2016 19:57:3724 Jul 2016 19:58:471:10
7เสาวภา บานศรี5524 Jul 2016 19:55:2624 Jul 2016 19:56:561:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713