สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 27182 แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิรภพ ปรีดารัตน์7101 Sep 2018 21:43:231 Sep 2018 21:45:462:23
2โศจิรัตน์ วิเชียรชัย7101 Sep 2018 12:23:351 Sep 2018 12:26:032:28
3โศจิรัตน์ วิเชียรชัย151 Sep 2018 12:21:571 Sep 2018 12:23:171:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713