สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26712 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.6000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นุดา นุดา61011 Aug 2018 18:05:1211 Aug 2018 18:08:112:59
2สุนิษา พิมพาวัตร7107 Aug 2018 00:50:467 Aug 2018 00:52:512:5
3สุนิษา พิมพาวัตร6107 Aug 2018 00:47:587 Aug 2018 00:49:592:1
4ทัศดาว พุ่มจันทร์8103 Aug 2018 06:20:223 Aug 2018 06:21:281:6
5ทัศดาว พุ่มจันทร์553 Aug 2018 06:19:313 Aug 2018 06:20:100:39
6ทัศดาว พุ่มจันทร์453 Aug 2018 06:18:213 Aug 2018 06:19:200:59
7ทัศดาว พุ่มจันทร์353 Aug 2018 06:17:223 Aug 2018 06:18:080:46
8ทัศดาว พุ่มจันทร์353 Aug 2018 06:16:353 Aug 2018 06:17:110:36
9ทัศดาว พุ่มจันทร์15203 Aug 2018 06:12:383 Aug 2018 06:16:143:36
10ทัศดาว พุ่มจันทร์13203 Aug 2018 06:05:033 Aug 2018 06:11:546:51
11วาสนา เหวขุนทด6102 Aug 2018 10:49:472 Aug 2018 10:52:292:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713