สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26712 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.8235 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นลิน คงจันทร์71023 May 2018 14:48:2623 May 2018 14:51:212:55
2นายกนกะล ทรงธรรม51023 May 2018 10:20:4123 May 2018 10:24:123:31
3ป ป8107 May 2018 22:46:027 May 2018 22:51:025:0
4ออม อิ่ม9104 May 2018 15:45:474 May 2018 15:47:482:1
5ออม อิ่ม10104 May 2018 15:44:134 May 2018 15:45:331:20
6ออม อิ่ม6104 May 2018 15:42:294 May 2018 15:44:071:38
7ออม อิ่ม8104 May 2018 15:41:104 May 2018 15:42:241:14
8ออม อิ่ม7104 May 2018 15:39:024 May 2018 15:41:042:2
9ออม อิ่ม7104 May 2018 15:36:194 May 2018 15:38:412:22
10pam aim81025 Apr 2018 15:55:4125 Apr 2018 15:57:181:37
11pam aim101025 Apr 2018 15:49:3225 Apr 2018 15:52:212:49
1211 1181019 Apr 2018 17:20:5419 Apr 2018 17:22:481:54
13ออม อิ่ม91011 Apr 2018 12:27:5411 Apr 2018 12:29:131:19
14ออม อิ่ม81011 Apr 2018 12:21:4611 Apr 2018 12:23:081:22
15ออม อิ่ม91011 Apr 2018 12:19:4711 Apr 2018 12:21:201:33
16ออม อิ่ม71011 Apr 2018 12:16:0611 Apr 2018 12:17:321:26
17ออม อิ่ม71011 Apr 2018 12:10:3211 Apr 2018 12:13:343:2
18วัชรัตน์ ขาวเขียว14205 Apr 2018 17:24:055 Apr 2018 17:28:394:34


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713