สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26343 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิริภรณ์ คำพาลี61026 Mar 2017 21:18:2226 Mar 2017 21:27:339:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713