สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 25651 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิสิษฐ์ สีเหลือง101029 Mar 2017 13:17:3929 Mar 2017 13:17:540:15
2พิสิษฐ์ สีเหลือง91029 Mar 2017 13:09:5829 Mar 2017 13:14:334:35


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713