สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 25651 ป.4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1หฟหฟห ฏฆฤโฆโ10108 Feb 2018 15:14:298 Feb 2018 15:15:541:25
2บุษเรศ เวชสิทธิ์81018 Sep 2017 16:05:3318 Sep 2017 16:06:441:11
3ซานา เจ๊ะมะ101013 Sep 2017 13:53:0013 Sep 2017 13:54:371:37
4ซานา เจ๊ะมะ71013 Sep 2017 13:51:4113 Sep 2017 13:52:421:1
5ซานา เจ๊ะมะ91013 Sep 2017 13:49:3313 Sep 2017 13:51:221:49
6พิสิษฐ์ สีเหลือง101029 Mar 2017 13:17:3929 Mar 2017 13:17:540:15
7พิสิษฐ์ สีเหลือง91029 Mar 2017 13:09:5829 Mar 2017 13:14:334:35


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713