สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24658 ฝึก onet ความน่าจะเป็น ม.6
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เสาวลักษณ์ ปาละวัน61023 Jan 2018 20:07:2423 Jan 2018 20:10:323:8
2เสาวลักษณ์ ปาละวัน31023 Jan 2018 20:01:0323 Jan 2018 20:06:495:46
3เสาวลักษณ์ ปาละวัน21023 Jan 2018 19:55:0923 Jan 2018 20:00:115:2
4อมรรัตน์ แก้วอุดร31017 Jan 2018 09:35:1317 Jan 2018 09:36:501:37
5อมรรัตน์ แก้วอุดร31017 Jan 2018 09:26:3517 Jan 2018 09:34:247:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713