สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24569 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุนิสา ทองศรี4105 Dec 2017 14:34:015 Dec 2017 14:37:283:27
2อร นา31025 Oct 2017 08:58:5425 Oct 2017 09:01:252:31
3นาเดีย สิเดะ2519 Sep 2017 18:17:5219 Sep 2017 18:18:200:28
4พนิกา สุกกินา4510 Jul 2017 07:40:2010 Jul 2017 07:40:470:27
5ศรินทิพย์ สังข์ทอง41025 Apr 2017 22:16:5325 Apr 2017 22:19:402:47
6อาจรีย์ รุ่งระวี5105 Feb 2017 20:59:355 Feb 2017 21:04:144:39
7ดะเดะ กะพัด1101 Dec 2016 21:03:321 Dec 2016 21:03:480:16
8เยาวภา วงษ์ดวง51022 Sep 2016 20:52:1122 Sep 2016 20:53:070:56
9ด.ช.จรัสพง เอกะ51010 Mar 2016 21:42:2010 Mar 2016 21:44:151:55
10ด.ช.จรัสพง เอกะ31010 Mar 2016 21:34:5810 Mar 2016 21:41:106:12
11กัลยกร เมืองเย็น2101 Mar 2016 17:59:151 Mar 2016 17:59:230:8
12น่่้ สส11022 Feb 2016 11:25:2222 Feb 2016 11:26:311:9


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713