สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24569 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นาเดีย สิเดะ2519 Sep 2017 18:17:5219 Sep 2017 18:18:200:28
2พนิกา สุกกินา4510 Jul 2017 07:40:2010 Jul 2017 07:40:470:27
3ศรินทิพย์ สังข์ทอง41025 Apr 2017 22:16:5325 Apr 2017 22:19:402:47
4อาจรีย์ รุ่งระวี5105 Feb 2017 20:59:355 Feb 2017 21:04:144:39
5ดะเดะ กะพัด1101 Dec 2016 21:03:321 Dec 2016 21:03:480:16
6เยาวภา วงษ์ดวง51022 Sep 2016 20:52:1122 Sep 2016 20:53:070:56
7ด.ช.จรัสพง เอกะ51010 Mar 2016 21:42:2010 Mar 2016 21:44:151:55
8ด.ช.จรัสพง เอกะ31010 Mar 2016 21:34:5810 Mar 2016 21:41:106:12
9กัลยกร เมืองเย็น2101 Mar 2016 17:59:151 Mar 2016 17:59:230:8
10น่่้ สส11022 Feb 2016 11:25:2222 Feb 2016 11:26:311:9


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713