สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24539 ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อังคณา เกิดสินธ์41019 Sep 2017 18:57:0319 Sep 2017 18:59:142:11
2จันทร์เพ็ญ อำภาวงษ์51019 Sep 2017 07:08:5119 Sep 2017 07:10:131:22
3นัฐพงษ์ มีแก้ว6106 Aug 2017 18:00:046 Aug 2017 18:01:020:58
4อาทิต วงศ์4105 Aug 2017 12:33:355 Aug 2017 12:34:170:42
5อาทิต วงศ์2105 Aug 2017 12:32:105 Aug 2017 12:32:570:47
6อาทิต วงศ์3105 Aug 2017 12:30:485 Aug 2017 12:31:300:42
7อาทิต วงศ์3105 Aug 2017 12:29:375 Aug 2017 12:30:090:32
8อนุภัทร ชาภิรมย์101010 Nov 2016 15:18:0510 Nov 2016 15:19:361:31
9ณัฐปาณี นันท์ดั41029 Aug 2016 07:35:3129 Aug 2016 07:38:012:30
10Vec Ter21010 Jul 2016 03:42:3910 Jul 2016 03:43:040:25
11กาด่ฟหิ หา่กเืส่กเื21026 May 2016 15:07:3426 May 2016 15:09:261:52
12บรรลือศักดิ์ จิตตระการ51015 May 2016 19:38:0515 May 2016 19:38:590:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713