สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24257 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1yui yui7107 Mar 2017 15:33:317 Mar 2017 15:44:1410:43
2อำนวย พงษ์เสือ11023 Jan 2017 09:56:4123 Jan 2017 09:58:031:22
3ศิลปิน ทองเเคล้ว71028 Oct 2016 05:43:1028 Oct 2016 05:43:250:15
4ศิลปิน ทองเเคล้ว71028 Oct 2016 05:42:4028 Oct 2016 05:42:530:13
5ศิลปิน ทองเเคล้ว61028 Oct 2016 05:42:0628 Oct 2016 05:42:300:24
6ศิลปิน ทองเเคล้ว61028 Oct 2016 05:41:3828 Oct 2016 05:41:560:18
7ศิลปิน ทองเเคล้ว71028 Oct 2016 05:37:2728 Oct 2016 05:41:123:45
8มม นา3106 Oct 2016 19:56:156 Oct 2016 19:59:243:9
9ชาญสมุทร ชาญเชี่ยว07 Sep 2016 11:45:447 Sep 2016 11:46:310:47
10ปพิชญา สิริพรสมสุข51029 Jul 2016 11:45:3529 Jul 2016 11:47:281:53
11มลิ สุขวงษ์81010 Jul 2016 22:12:2510 Jul 2016 22:15:052:40
12จารุวรรณ บุญอาจ3101 Jun 2016 18:45:001 Jun 2016 18:47:412:41
13มานิต เชื้อคำเพ็ง71018 May 2016 08:02:5518 May 2016 08:03:360:41
14เอ อิ81022 Apr 2016 13:08:5122 Apr 2016 13:11:242:33


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713