สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 24235 บทที่ 2 การชาร์ตแบตเตอรีโดยการใช้โซล่าเซลล์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1 นายสำรวย น้อยบุญมา7106 Nov 2017 10:46:436 Nov 2017 10:48:401:57
2นาย บัวลี มหาไชย7103 Nov 2017 10:04:293 Nov 2017 10:07:152:46
3นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ71031 Oct 2017 13:28:4731 Oct 2017 13:32:203:33
4นาย พันธการต์ วิมานนท์71031 Oct 2017 13:09:2031 Oct 2017 13:10:120:52
5นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม81031 Oct 2017 11:44:3731 Oct 2017 11:47:312:54
6นางสาว พรประพา ใจพล61031 Oct 2017 11:15:4131 Oct 2017 11:21:516:10
7ขาว ขาว101010 Oct 2017 15:19:3510 Oct 2017 15:20:050:30
8ขาว ขาว91010 Oct 2017 15:18:2310 Oct 2017 15:19:090:46
9ขาว ขาว71010 Oct 2017 15:10:3310 Oct 2017 15:17:367:3
10ดินดิน หินทราย81031 Aug 2017 22:32:1031 Aug 2017 22:38:446:34
11นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:03:1212 Jul 2017 13:07:224:10
12นาย สนอง จันดา81012 Jul 2017 10:55:5612 Jul 2017 10:56:571:1
13นาย วัชระ ผิวพรรณ71012 Jul 2017 10:28:5312 Jul 2017 10:32:123:19
14นายจริงใจ จริงจัง259 Apr 2017 21:34:329 Apr 2017 21:41:377:5
15นายจริงใจ จริงจัง259 Apr 2017 20:42:019 Apr 2017 21:31:4749:46
16นางบุญเพ็ง เทพาศักดิ์7108 Apr 2017 02:45:088 Apr 2017 02:46:431:35
17นายลังกา ซอนอินทร์6108 Apr 2017 02:40:288 Apr 2017 02:41:190:51
18นายอาทิตย์ เบ้าทองจันทร์6108 Apr 2017 02:33:088 Apr 2017 02:36:513:43
19นายพิษณุ ศาสนสุพิน7108 Apr 2017 02:20:448 Apr 2017 02:25:455:1
20นาย นวย คำศรีละภาพ5107 Apr 2017 23:39:037 Apr 2017 23:40:211:18
21นาย ประจวบ ผลเยี่ยม8107 Apr 2017 23:33:517 Apr 2017 23:36:122:21
22นาย สมควร บุญภา7107 Apr 2017 23:25:137 Apr 2017 23:30:004:47
23นาง ศิริวรรณ พิลาแดง6107 Apr 2017 23:15:587 Apr 2017 23:21:225:24
24นาง สุดทธิ์ จันทร์หา6107 Apr 2017 23:05:017 Apr 2017 23:08:183:17
25นาง สองศรี บุญภา5107 Apr 2017 22:59:217 Apr 2017 23:02:032:42
26นาย สงัด ศรีดาวเรือง5107 Apr 2017 22:56:067 Apr 2017 22:57:441:38
27นายช้วน คำมะโนชาติ6107 Apr 2017 22:22:517 Apr 2017 22:26:263:35
28นาย พูลสวัสดิ์ เครือสุ่ม6107 Apr 2017 22:17:217 Apr 2017 22:19:542:33
29นาย วิภาวรรณ ฤทธ์มหา7107 Apr 2017 22:07:277 Apr 2017 22:14:156:48
30นาย อุไร แก้วกาน4107 Apr 2017 22:00:127 Apr 2017 22:04:103:58
31 นาง อุไร แก้วกาน4107 Apr 2017 19:05:197 Apr 2017 19:08:052:46
32Ta Noise91024 Feb 2017 23:28:5024 Feb 2017 23:33:384:48
33นายขัตติยะ นาคเสน101024 Feb 2017 22:44:2624 Feb 2017 22:46:151:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713