สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23782 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1แมว สีสวาท42020 Jan 2017 12:10:2420 Jan 2017 12:11:190:55
2นางสาวภาสิณี วงศกนิษฐ101016 Jan 2017 10:05:1816 Jan 2017 10:06:421:24
3อัชฎาพรรณ จันทร์ทอง21028 Dec 2016 03:54:4628 Dec 2016 03:56:321:46
4อัชฎาพรรณ จันทร์ทอง21028 Dec 2016 03:52:4928 Dec 2016 03:54:231:34
5ฐิติมา ผลาเหิม101013 Dec 2016 09:39:2213 Dec 2016 09:40:401:18
6หี แตด22023 Sep 2016 10:03:2723 Sep 2016 10:04:311:4
7ปฏิวัติ ตรีกุล71025 Apr 2016 15:05:0425 Apr 2016 15:09:234:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713