สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23778 แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิรารัตน์ ปะนิทานะเต41026 Nov 2017 14:02:2126 Nov 2017 14:04:322:11
2บุษลีวัลย์ แซ่ภู่71016 Jan 2017 21:58:3816 Jan 2017 22:01:222:44
3ธิติยา แจ่มวรรณ์81019 Sep 2016 23:20:0219 Sep 2016 23:22:232:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713