สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23725 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปภาดา พศบุรินทร์92018 Sep 2017 13:02:5618 Sep 2017 13:13:3410:38
2ฟาอีซะห์ คาเร็ง31018 Apr 2017 05:36:1718 Apr 2017 05:39:132:56
3เด็กชายภูวดล กองแก้วภูมิ31024 Dec 2016 19:03:2824 Dec 2016 19:03:540:26
4..... .....1514 Dec 2016 18:43:5014 Dec 2016 18:43:510:1
5..... .....1514 Dec 2016 18:43:2814 Dec 2016 18:43:300:2
6..... .....1514 Dec 2016 18:35:0414 Dec 2016 18:43:078:3
7กนกวดี ศรีชะอุ่ม31013 Dec 2016 15:15:1213 Dec 2016 15:24:349:22
8a b1101 Nov 2016 17:23:491 Nov 2016 17:25:101:21
9จิระพล ตาดี51023 Oct 2016 14:01:4623 Oct 2016 14:02:080:22
10จิระพล ตาดี51023 Oct 2016 14:01:2123 Oct 2016 14:01:360:15
11นายวัลลภ ดาศรี10109 Sep 2016 14:59:099 Sep 2016 15:08:299:20
12กันต์ ครับ0105 Jun 2016 17:08:285 Jun 2016 17:11:403:12
13ธัญญ์ฐพัฒฯ์ พลอยสุขใส21017 Mar 2016 14:07:2117 Mar 2016 14:07:450:24
14วรฤทัย บัวน้อย71016 Mar 2016 22:21:5016 Mar 2016 22:30:228:32
15วัชรินทร์ พรหมจารีย์41026 Feb 2016 14:45:0226 Feb 2016 14:54:059:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713