สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23286 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กานติมา สุวรรณะ41026 Sep 2017 16:25:0926 Sep 2017 16:25:240:15
2ศิริรัตน์ ใจเวช3521 Sep 2017 23:07:5321 Sep 2017 23:08:300:37
3ศิริรัตน์ ใจเวช3521 Sep 2017 23:06:4821 Sep 2017 23:07:450:57
4ศิริรัตน์ ใจเวช21021 Sep 2017 23:05:1721 Sep 2017 23:06:150:58
5ศิริรัตน์ ใจเวช51021 Sep 2017 23:03:1221 Sep 2017 23:05:051:53
6กข คง01018 Sep 2017 13:35:1918 Sep 2017 13:36:080:49
7เสนา มากดี41027 Jan 2017 17:39:3127 Jan 2017 17:43:504:19
8Alex Ren51023 Jan 2017 18:06:1023 Jan 2017 18:08:252:15
9นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์61029 Dec 2016 20:35:5129 Dec 2016 20:36:380:47
10นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์71029 Dec 2016 20:32:2829 Dec 2016 20:33:130:45
11นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์41029 Dec 2016 20:30:4629 Dec 2016 20:32:071:21
12ราสส ยาสสส21022 Oct 2016 23:08:1922 Oct 2016 23:11:403:21
13สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:24:3621 Sep 2016 03:24:370:1
14สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:23:3321 Sep 2016 03:23:340:1
15สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:22:2921 Sep 2016 03:22:300:1
16สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:21:2921 Sep 2016 03:21:300:1
17สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:20:2721 Sep 2016 03:20:280:1
18สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:19:2521 Sep 2016 03:19:260:1
19สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:18:2421 Sep 2016 03:18:250:1
20สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:17:2521 Sep 2016 03:17:260:1
21สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:15:2821 Sep 2016 03:16:230:55
22สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:14:1821 Sep 2016 03:14:200:2
23สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:13:1321 Sep 2016 03:13:190:6
24น้ำฟ้า เรื้องอรุนณ์2104 Sep 2016 11:59:214 Sep 2016 12:05:476:26
25กก กก8102 Aug 2016 22:47:532 Aug 2016 22:48:170:24
26กก กก8102 Aug 2016 22:47:272 Aug 2016 22:47:430:16
27กก กก9102 Aug 2016 22:28:552 Aug 2016 22:47:1118:16
28ธนัท พงศ์ปฐพี51022 May 2016 01:08:1822 May 2016 01:13:305:12
29วิสสุดา นกงาม71027 Feb 2016 09:35:3927 Feb 2016 09:36:300:51
30กรรณิการ์ วงค์กระโซ่31025 Feb 2016 12:30:1525 Feb 2016 12:32:081:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713