สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23286 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เสนา มากดี41027 Jan 2017 17:39:3127 Jan 2017 17:43:504:19
2Alex Ren51023 Jan 2017 18:06:1023 Jan 2017 18:08:252:15
3นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์61029 Dec 2016 20:35:5129 Dec 2016 20:36:380:47
4นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์71029 Dec 2016 20:32:2829 Dec 2016 20:33:130:45
5นาย ชนายุตม์ ปัญญาไวย์41029 Dec 2016 20:30:4629 Dec 2016 20:32:071:21
6ราสส ยาสสส21022 Oct 2016 23:08:1922 Oct 2016 23:11:403:21
7สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:24:3621 Sep 2016 03:24:370:1
8สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:23:3321 Sep 2016 03:23:340:1
9สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:22:2921 Sep 2016 03:22:300:1
10สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:21:2921 Sep 2016 03:21:300:1
11สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:20:2721 Sep 2016 03:20:280:1
12สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:19:2521 Sep 2016 03:19:260:1
13สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:18:2421 Sep 2016 03:18:250:1
14สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:17:2521 Sep 2016 03:17:260:1
15สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:15:2821 Sep 2016 03:16:230:55
16สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:14:1821 Sep 2016 03:14:200:2
17สุทธิรัก ผดุงสิทธิธรรม41021 Sep 2016 03:13:1321 Sep 2016 03:13:190:6
18น้ำฟ้า เรื้องอรุนณ์2104 Sep 2016 11:59:214 Sep 2016 12:05:476:26
19กก กก8102 Aug 2016 22:47:532 Aug 2016 22:48:170:24
20กก กก8102 Aug 2016 22:47:272 Aug 2016 22:47:430:16
21กก กก9102 Aug 2016 22:28:552 Aug 2016 22:47:1118:16
22ธนัท พงศ์ปฐพี51022 May 2016 01:08:1822 May 2016 01:13:305:12
23วิสสุดา นกงาม71027 Feb 2016 09:35:3927 Feb 2016 09:36:300:51
24กรรณิการ์ วงค์กระโซ่31025 Feb 2016 12:30:1525 Feb 2016 12:32:081:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713