สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23286 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Mai Oh31018 Sep 2018 16:23:2018 Sep 2018 16:23:480:28
2Mai Oh41018 Sep 2018 16:22:4818 Sep 2018 16:23:180:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713