สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 23286 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กรวิภา ปินะถา4109 May 2018 22:14:259 May 2018 22:14:580:33
2กรวิภา ปินะถา4109 May 2018 22:13:139 May 2018 22:14:120:59
3กรวิภา ปินะถา4109 May 2018 22:12:139 May 2018 22:13:010:48
4กรวิภา ปินะถา6109 May 2018 22:09:079 May 2018 22:11:082:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713