สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22985 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เดือนเพ็ญ สังขโห51021 Dec 2017 16:04:1621 Dec 2017 16:06:452:29
21 141020 Sep 2017 16:26:5620 Sep 2017 16:28:501:54
3นนิษรา บิว21016 Apr 2017 12:07:3716 Apr 2017 12:12:114:34
4อดิศักดิ์ สุริกร 101011 Aug 2016 00:31:2111 Aug 2016 00:31:460:25
5อดิศักดิ์ สุริกร 91011 Aug 2016 00:29:1711 Aug 2016 00:31:061:49
6สุสุรัน ก่อดี41025 Mar 2016 10:47:5225 Mar 2016 10:52:334:41
7สุสุรัน ก่อดี41025 Mar 2016 10:45:1025 Mar 2016 10:47:392:29
8NIKE Popup101013 Mar 2016 10:27:1613 Mar 2016 10:27:560:40
9NIKE Popup41013 Mar 2016 10:24:3013 Mar 2016 10:26:312:1
10่า ีร41029 Feb 2016 20:28:3929 Feb 2016 20:29:310:52


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713