สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22919 บทที่ 3 การใช้โซล่าเซลล์ แบบอนุกรมและแบบขนาน
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1 นายสำรวย น้อยบุญมา9106 Nov 2017 10:48:556 Nov 2017 10:51:092:14
2นาย บัวลี มหาไชย9103 Nov 2017 10:07:243 Nov 2017 10:11:414:17
3นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ71031 Oct 2017 13:32:2631 Oct 2017 13:33:411:15
4นาย พันธการต์ วิมานนท์91031 Oct 2017 13:10:2831 Oct 2017 13:12:372:9
5นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม71031 Oct 2017 11:47:5631 Oct 2017 11:52:094:13
6นางสาว พรประพา ใจพล91031 Oct 2017 11:23:1631 Oct 2017 11:26:403:24
7ขาว ขาว101010 Oct 2017 15:32:3010 Oct 2017 15:33:491:19
8ฟหห กกกกก91029 Sep 2017 02:33:1729 Sep 2017 02:35:101:53
9ฟหห กกกกก91029 Sep 2017 02:30:3129 Sep 2017 02:32:562:25
10มัทณี ม่อมพะเนาว์61020 Sep 2017 22:18:4720 Sep 2017 22:21:493:2
11ดินดิน หินทราย91031 Aug 2017 22:43:3431 Aug 2017 22:45:131:39
12นาย วีรยุทธ จันดารักษ์91012 Jul 2017 13:09:0012 Jul 2017 13:11:482:48
13นาย สนอง จันดา71012 Jul 2017 10:58:1712 Jul 2017 11:01:463:29
14นาย วัชระ ผิวพรรณ81012 Jul 2017 10:34:0612 Jul 2017 10:37:042:58


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713