สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22799 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อาม นาคดี31018 Sep 2017 13:59:4518 Sep 2017 14:01:482:3
2มนีรัต คำนำ3104 Jul 2017 19:54:004 Jul 2017 19:54:360:36
3มนีรัต คำนำ3104 Jul 2017 19:51:084 Jul 2017 19:51:510:43
4มนีรัต คำนำ3104 Jul 2017 19:47:074 Jul 2017 19:49:242:17
5ณัฐธิดา เหลืองอร่าม101025 Jun 2017 16:10:4825 Jun 2017 16:12:441:56
6ฐิตินันท์ จูเอี่ยม41020 Mar 2017 19:04:2320 Mar 2017 19:07:162:53
7ฐิตินันท์ จูเอี่ยม41020 Mar 2017 18:57:1720 Mar 2017 18:59:172:0
8ฐิตินันท์ จูเอี่ยม41020 Mar 2017 18:53:1620 Mar 2017 18:54:361:20
9ศรัณย์ภัทร ลาหูนะ41024 Jan 2017 11:13:4424 Jan 2017 11:14:080:24
10สุชานันท์ นุ่มสำลี81018 Dec 2016 15:11:0718 Dec 2016 15:11:420:35
11นายสมเกียรติ เจริญสุข6108 Oct 2016 23:09:398 Oct 2016 23:15:466:7
12สุกัญญา พูลสนอง31019 Sep 2016 22:07:0619 Sep 2016 22:07:120:6
13สุกัญญา พูลสนอง31019 Sep 2016 22:04:2719 Sep 2016 22:04:580:31
14สุกัญญา พูลสนอง31019 Sep 2016 21:58:4619 Sep 2016 22:00:522:6
15สุกัญญา พูลสนอง31019 Sep 2016 21:48:3219 Sep 2016 21:55:306:58
161 21522 Jul 2016 10:53:0222 Jul 2016 10:53:240:22
17อาริยา พรมประโคน31025 Jun 2016 09:16:4325 Jun 2016 09:22:596:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713