สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21754 เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ริตาพร มานุจำ182021 Jul 2016 19:21:3921 Jul 2016 19:23:422:3
2สุธิดา บำเรอสุข2108 Jul 2016 10:07:438 Jul 2016 10:08:300:47
3สุธิดา บำเรอสุข258 Jul 2016 10:06:288 Jul 2016 10:07:240:56
4มาลี งามจริง101013 May 2016 17:24:0913 May 2016 17:26:051:56


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713