สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21656 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1 อัครเดช ภูผายาง42013 Oct 2017 03:47:3513 Oct 2017 03:50:252:50
2dd dd52025 Sep 2017 09:35:5225 Sep 2017 09:36:400:48
3สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 20:02:2419 Jul 2017 20:03:180:54
4สุกัลยา ฟองทอง91019 Jul 2017 20:01:2619 Jul 2017 20:01:270:1
5สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 20:00:3219 Jul 2017 20:00:330:1
6สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 19:58:4919 Jul 2017 19:59:350:46
7สายใจ ใจดี51011 Jul 2017 18:42:5511 Jul 2017 18:44:241:29
8พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:11:512 Jul 2017 15:12:541:3
9พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:09:132 Jul 2017 15:09:160:3
10พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:04:272 Jul 2017 15:07:383:11
11ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 22:01:291 Jun 2017 22:02:531:24
12ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:59:041 Jun 2017 21:59:050:1
13ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:57:111 Jun 2017 21:58:331:22
14ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:09:0020 May 2017 09:11:192:19
15ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:05:4420 May 2017 09:08:262:42
16มานะ เพียร2102 May 2017 18:39:082 May 2017 18:39:580:50
17ทินภัทร วิกขัมภนะ10204 Jul 2016 21:55:354 Jul 2016 22:01:285:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713