สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21656 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มิ้ว กุลสตรี52024 Oct 2017 01:28:3524 Oct 2017 01:30:081:33
2 อัครเดช ภูผายาง42013 Oct 2017 03:47:3513 Oct 2017 03:50:252:50
3dd dd52025 Sep 2017 09:35:5225 Sep 2017 09:36:400:48
4สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 20:02:2419 Jul 2017 20:03:180:54
5สุกัลยา ฟองทอง91019 Jul 2017 20:01:2619 Jul 2017 20:01:270:1
6สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 20:00:3219 Jul 2017 20:00:330:1
7สุกัลยา ฟองทอง81019 Jul 2017 19:58:4919 Jul 2017 19:59:350:46
8สายใจ ใจดี51011 Jul 2017 18:42:5511 Jul 2017 18:44:241:29
9พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:11:512 Jul 2017 15:12:541:3
10พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:09:132 Jul 2017 15:09:160:3
11พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง19202 Jul 2017 15:04:272 Jul 2017 15:07:383:11
12ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 22:01:291 Jun 2017 22:02:531:24
13ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:59:041 Jun 2017 21:59:050:1
14ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:57:111 Jun 2017 21:58:331:22
15ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:09:0020 May 2017 09:11:192:19
16ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:05:4420 May 2017 09:08:262:42
17มานะ เพียร2102 May 2017 18:39:082 May 2017 18:39:580:50
18ทินภัทร วิกขัมภนะ10204 Jul 2016 21:55:354 Jul 2016 22:01:285:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713