สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21656 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 22:01:291 Jun 2017 22:02:531:24
2ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:59:041 Jun 2017 21:59:050:1
3ญาณิศา จันทร์ดี10101 Jun 2017 21:57:111 Jun 2017 21:58:331:22
4ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:09:0020 May 2017 09:11:192:19
5ด.ญ พาทินธิดา ลุงต๊ะ41020 May 2017 09:05:4420 May 2017 09:08:262:42
6มานะ เพียร2102 May 2017 18:39:082 May 2017 18:39:580:50
7ทินภัทร วิกขัมภนะ10204 Jul 2016 21:55:354 Jul 2016 22:01:285:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713