สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21593 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวสุทธิดา สมหมาย31011 Oct 2018 07:05:3211 Oct 2018 07:07:311:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713