สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21517 o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิภา อำนวย31019 Aug 2017 12:49:0819 Aug 2017 12:50:060:58
2บุษลีวัลย์ แซ่ภู่71016 Jan 2017 22:08:2616 Jan 2017 22:12:274:1
3ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:32:571 Sep 2016 21:32:590:2
4ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:31:111 Sep 2016 21:32:191:8
5ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:29:281 Sep 2016 21:29:550:27
6ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:27:471 Sep 2016 21:28:140:27
7ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:26:221 Sep 2016 21:26:270:5
8ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:24:401 Sep 2016 21:25:100:30
9ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:22:111 Sep 2016 21:23:241:13
10ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:20:441 Sep 2016 21:20:490:5
11ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:19:201 Sep 2016 21:19:470:27
12ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:17:251 Sep 2016 21:18:100:45
13ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:14:231 Sep 2016 21:15:180:55
14ทัศณีย์ อุ้ยนอง6101 Sep 2016 21:10:311 Sep 2016 21:13:162:45
15อธิชา วรนุช71023 Feb 2016 14:12:3123 Feb 2016 14:13:411:10
16นารีรัตน์ กามะวิถี71021 Feb 2016 14:50:4421 Feb 2016 14:54:193:35
17อนันต์ เจียนพันธ์81021 Feb 2016 05:44:0121 Feb 2016 05:50:096:8
18อติภูมิ รอดจู01020 Feb 2016 21:53:5120 Feb 2016 21:56:252:34
19ศิวกร รินสินจ้อย21020 Feb 2016 20:02:3920 Feb 2016 20:09:216:42
20กัลยรัตน์ เลิศอุดมโชค91020 Feb 2016 13:54:3320 Feb 2016 13:57:353:2
21กัลยรัตน์ เลิศอุดมโชค41020 Feb 2016 13:52:4120 Feb 2016 13:53:250:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713