สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21272 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.7500 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1sam soel51015 Nov 2018 21:08:0815 Nov 2018 21:11:133:5
2ปภัสร์ เดชานันทวัฒน์71013 Nov 2018 10:50:0413 Nov 2018 10:51:231:19
3พรนภา พรมโคตร41013 Sep 2018 19:47:3113 Sep 2018 19:50:082:37
4เสกสรรค์ แก้วอินตา31021 Aug 2018 09:55:4221 Aug 2018 10:03:017:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713