สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 21219 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อีแมว กอแหละ9109 Mar 2017 15:31:049 Mar 2017 15:32:581:54
2กวีวัฒน์ นารีนาถ8104 Sep 2016 21:05:154 Sep 2016 21:10:104:55
3godji weerawat71024 Mar 2016 14:09:5524 Mar 2016 14:13:143:19
4Sutthi Bumrungsil172023 Mar 2016 11:59:1023 Mar 2016 12:04:515:41
5ณัฐพร พงษ์ธนู6107 Mar 2016 20:29:517 Mar 2016 20:31:391:48
6ชลลนา พรหมเพศ71026 Feb 2016 13:17:0926 Feb 2016 13:18:121:3
7ชลลนา พรหมเพศ61026 Feb 2016 13:15:3926 Feb 2016 13:16:581:19
8ชลลนา พรหมเพศ112026 Feb 2016 13:10:3026 Feb 2016 13:15:254:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713