สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 19335 แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ดารารัตน์ ปีติ31016 Sep 2016 01:19:5916 Sep 2016 01:20:060:7
2ดารารัตน์ ปีติ31016 Sep 2016 01:18:1416 Sep 2016 01:18:150:1
3ดารารัตน์ ปีติ31016 Sep 2016 01:17:1716 Sep 2016 01:17:180:1
4ดารารัตน์ ปีติ31016 Sep 2016 01:16:2016 Sep 2016 01:16:210:1
5ดารารัตน์ ปีติ31016 Sep 2016 01:14:2316 Sep 2016 01:15:281:5
6ประติมากร ไก่จิก41028 Jun 2016 21:46:0128 Jun 2016 21:46:160:15
7ภาวรินทร์ พันธ์บุตร81027 Apr 2016 18:24:0727 Apr 2016 18:25:561:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713