สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 18544 ความรอบรู้ (อาเซียน)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิราภรณ์ เอี่ยมสอาด71019 Apr 2018 14:05:1919 Apr 2018 14:06:501:31
2จิราภรณ์ เอี่ยมสอาด61019 Apr 2018 14:02:1319 Apr 2018 14:04:582:45


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713