สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 18447 O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ยุ้ย ยุ้ย71017 Mar 2017 09:20:3417 Mar 2017 09:32:0811:34
2กปกก กกก10106 Dec 2016 11:24:226 Dec 2016 11:26:121:50
3สุรนันท์ แสงงาม10109 Mar 2016 20:52:359 Mar 2016 20:53:160:41
4สุรนันท์ แสงงาม9109 Mar 2016 20:49:589 Mar 2016 20:50:470:49
5สุรนันท์ แสงงาม8109 Mar 2016 20:40:089 Mar 2016 20:43:183:10
6สุนิตา ปานวงศ์51027 Feb 2016 08:29:2727 Feb 2016 08:32:262:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713