สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 18447 O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1บุษราภรณ์ แลกไธสง101027 Sep 2017 08:04:3827 Sep 2017 08:05:120:34
2บุษราภรณ์ แลกไธสง101026 Sep 2017 21:53:4026 Sep 2017 21:54:340:54
3บุษราภรณ์ แลกไธสง101026 Sep 2017 18:43:3926 Sep 2017 18:44:130:34
4บุษราภรณ์ แลกไธสง101023 Sep 2017 10:45:5023 Sep 2017 10:46:180:28
5บุษราภรณ์ แลกไธสง101023 Sep 2017 10:09:0723 Sep 2017 10:10:101:3
6ยุ้ย ยุ้ย71017 Mar 2017 09:20:3417 Mar 2017 09:32:0811:34
7กปกก กกก10106 Dec 2016 11:24:226 Dec 2016 11:26:121:50
8สุรนันท์ แสงงาม10109 Mar 2016 20:52:359 Mar 2016 20:53:160:41
9สุรนันท์ แสงงาม9109 Mar 2016 20:49:589 Mar 2016 20:50:470:49
10สุรนันท์ แสงงาม8109 Mar 2016 20:40:089 Mar 2016 20:43:183:10
11สุนิตา ปานวงศ์51027 Feb 2016 08:29:2727 Feb 2016 08:32:262:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713