สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 17944 ภาษาไทย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1น้ำพลอย สุจริต21306 Apr 2018 01:32:266 Apr 2018 01:36:223:56
2อภิชิต พงษ์คำผาย14305 Apr 2018 16:08:565 Apr 2018 16:09:060:10
3อภิชิต พงษ์คำผาย14305 Apr 2018 15:50:435 Apr 2018 16:07:4917:6
4ชิดชนก อุประ4531 Mar 2018 10:18:3731 Mar 2018 10:20:361:59
5ใหม่ อินปลอด41024 Mar 2018 22:59:0024 Mar 2018 22:59:370:37
6นิรมล เภาพันธ์173020 Mar 2018 15:59:4520 Mar 2018 16:00:150:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713