สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 17554 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางสาวนฤภรกมล หวาเกตุ6109 Aug 2018 05:26:229 Aug 2018 05:29:122:50


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713