สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 17433 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อัมภิกา ภูมิภักดิ์558 Nov 2018 14:26:428 Nov 2018 14:28:031:21
2อัมภิกา ภูมิภักดิ์358 Nov 2018 14:24:558 Nov 2018 14:26:371:42
3จิรานันท์ เกื้อหนุน51027 Sep 2018 16:40:3027 Sep 2018 16:42:582:28
4จิรานันท์ เกื้อหนุน3525 Sep 2018 16:09:1325 Sep 2018 16:12:233:10
5จิรานันท์ เกื้อหนุน92025 Sep 2018 15:56:1125 Sep 2018 16:08:4112:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713