สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 16757 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1au kk3106 Feb 2017 12:58:286 Feb 2017 13:02:544:26
2อังสุมา สุกุมาลย์8103 Feb 2017 00:25:193 Feb 2017 00:28:353:16
3Tp Dew81027 Dec 2016 15:33:0727 Dec 2016 15:34:331:26
4อดิศักดิ์ สุริกร 51011 Aug 2016 00:17:4111 Aug 2016 00:17:580:17
5อดิศักดิ์ สุริกร 61011 Aug 2016 00:15:1011 Aug 2016 00:17:302:20
6สุสุรัน ก่อดี71025 Mar 2016 10:33:5425 Mar 2016 10:38:394:45
7ยอดเกียจ มานะ71025 Mar 2016 03:03:1425 Mar 2016 03:04:441:30
8ยอดเกียจ มานะ51025 Mar 2016 03:01:1225 Mar 2016 03:02:591:47
9NIKE Popup101013 Mar 2016 10:15:1413 Mar 2016 10:15:550:41
10NIKE Popup51013 Mar 2016 10:11:3513 Mar 2016 10:14:002:25
11่า ีร21029 Feb 2016 20:30:4729 Feb 2016 20:32:161:29


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713