สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 16757 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เดือนเพ็ญ สังขโห71021 Dec 2017 11:27:2821 Dec 2017 11:29:522:24
2ธนาภา วงศ์ษา101023 Sep 2017 11:56:0623 Sep 2017 11:56:340:28
3ธนาภา วงศ์ษา91023 Sep 2017 11:54:3323 Sep 2017 11:55:411:8
4ธนาภา วงศ์ษา61023 Sep 2017 11:51:1623 Sep 2017 11:53:352:19
5ธัญรัศม์ มีลักษณะ61022 Sep 2017 17:49:0822 Sep 2017 17:49:590:51
6วิภารัตน์ ยิ่งดำนุ่น51019 Sep 2017 10:03:0019 Sep 2017 10:04:561:56
7ริสา สังข์71011 Sep 2017 06:56:4311 Sep 2017 06:57:531:10
8ริสา สังข์41011 Sep 2017 06:54:2411 Sep 2017 06:56:342:10
9ริสา สังข์41011 Sep 2017 06:52:0811 Sep 2017 06:54:132:5
10ภาสินี ศรีสงเปลือย51010 Sep 2017 21:36:1010 Sep 2017 21:38:252:15
11วรี รัตน์31028 Aug 2017 09:24:5228 Aug 2017 09:27:162:24
12au kk3106 Feb 2017 12:58:286 Feb 2017 13:02:544:26
13อังสุมา สุกุมาลย์8103 Feb 2017 00:25:193 Feb 2017 00:28:353:16
14Tp Dew81027 Dec 2016 15:33:0727 Dec 2016 15:34:331:26
15อดิศักดิ์ สุริกร 51011 Aug 2016 00:17:4111 Aug 2016 00:17:580:17
16อดิศักดิ์ สุริกร 61011 Aug 2016 00:15:1011 Aug 2016 00:17:302:20
17สุสุรัน ก่อดี71025 Mar 2016 10:33:5425 Mar 2016 10:38:394:45
18ยอดเกียจ มานะ71025 Mar 2016 03:03:1425 Mar 2016 03:04:441:30
19ยอดเกียจ มานะ51025 Mar 2016 03:01:1225 Mar 2016 03:02:591:47
20NIKE Popup101013 Mar 2016 10:15:1413 Mar 2016 10:15:550:41
21NIKE Popup51013 Mar 2016 10:11:3513 Mar 2016 10:14:002:25
22่า ีร21029 Feb 2016 20:30:4729 Feb 2016 20:32:161:29


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713