สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 16359 แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 8.1111 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1บีบี นาตา101015 Oct 2018 22:01:4815 Oct 2018 22:02:050:17
2บีบี นาตา91015 Oct 2018 22:00:0615 Oct 2018 22:01:281:22
3สุวิมล ดอบุตร10109 Oct 2018 09:09:479 Oct 2018 09:11:061:19
4สุวิมล ดอบุตร9109 Oct 2018 09:06:569 Oct 2018 09:09:322:36
5นอ นิด7102 Sep 2018 23:15:272 Sep 2018 23:17:332:6
6นอ นิด7102 Sep 2018 23:12:352 Sep 2018 23:15:182:43
7นอ นิด7102 Sep 2018 23:09:492 Sep 2018 23:12:272:38
8นรบดี บุญเริ่ม61026 Aug 2018 12:07:3226 Aug 2018 12:10:222:50
9สมดุลย์ ธรรมชาติ81019 Aug 2018 12:10:3319 Aug 2018 12:14:053:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713