สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 16359 แบบทดสอบออนไลน์ใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.3333 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เพ็ชร สุวรรณ81017 Jul 2018 20:38:5417 Jul 2018 20:42:293:35
2เพ็ชร สีมา91010 Jul 2018 21:54:3110 Jul 2018 21:58:514:20
3นางเกี๋ยงแก้ว คำแสง31011 May 2018 07:41:0411 May 2018 07:46:595:55
4ทักษิณ ชินวัด8109 May 2018 12:48:049 May 2018 12:50:292:25
5ถ ต8105 Apr 2018 19:33:095 Apr 2018 19:41:108:1
6พรพิมล ละบุตร81026 Mar 2018 17:39:4726 Mar 2018 17:42:352:48


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713