สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15592 ไทย1011
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.6667 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุวรรณา อ่อนเยี่ยม101028 Mar 2018 23:17:2428 Mar 2018 23:17:580:34
2สุวรรณา อ่อนเยี่ยม71028 Mar 2018 23:13:5028 Mar 2018 23:14:501:0
3ธรรมนูญ บุณยเลขา61013 Mar 2018 12:22:2113 Mar 2018 12:24:412:20
4จัณจ์ธนิษฐ์ วังคีรี51030 Jan 2018 20:19:2930 Jan 2018 20:20:531:24
5กอล์ฟ กนา101017 Jan 2018 22:20:4617 Jan 2018 22:21:130:27
6กอล์ฟ กนา81017 Jan 2018 22:18:1617 Jan 2018 22:19:120:56
77 70511 Jan 2018 16:26:1411 Jan 2018 16:26:560:42
8มาริษา ศรีษะแก้ว51027 Aug 2017 17:30:1227 Aug 2017 17:34:164:4
9นะ รา10109 May 2017 16:42:269 May 2017 16:43:220:56
10ศิริพร ด้วงธูป101019 Dec 2016 11:02:5019 Dec 2016 11:02:510:1
11ศิริพร ด้วงธูป101019 Dec 2016 11:01:0219 Dec 2016 11:01:440:42
12พรพิษณุ สุรินทร์10104 Nov 2016 04:33:234 Nov 2016 04:34:341:11
13กิจทวี นิลพจน์10103 Nov 2016 18:57:453 Nov 2016 18:58:461:1
14พรพิษณุ สุรินทร์9103 Nov 2016 10:49:183 Nov 2016 10:50:371:19
15พรพิษณุ สุรินทร์9103 Nov 2016 09:44:443 Nov 2016 09:46:051:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713