สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15592 ไทย1011
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มาริษา ศรีษะแก้ว51027 Aug 2017 17:30:1227 Aug 2017 17:34:164:4
2นะ รา10109 May 2017 16:42:269 May 2017 16:43:220:56
3ศิริพร ด้วงธูป101019 Dec 2016 11:02:5019 Dec 2016 11:02:510:1
4ศิริพร ด้วงธูป101019 Dec 2016 11:01:0219 Dec 2016 11:01:440:42
5พรพิษณุ สุรินทร์10104 Nov 2016 04:33:234 Nov 2016 04:34:341:11
6กิจทวี นิลพจน์10103 Nov 2016 18:57:453 Nov 2016 18:58:461:1
7พรพิษณุ สุรินทร์9103 Nov 2016 10:49:183 Nov 2016 10:50:371:19
8พรพิษณุ สุรินทร์9103 Nov 2016 09:44:443 Nov 2016 09:46:051:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713